Botox คืออะไร ?

Botox คืออะไร ?

  • Botox คืออะไร ?
  • Botox ถูกค้าพบได้อย่างไร
  • Botox กับความงาม
  • กลไกการออกฤทธิ์ของ Botox

 

Botox คืออะไร?

เป็นโปรตีนที่สกัดได้จากการสร้างของแบคทีเรีย “คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม (Clostridium botulinum)” ซึ่งเชื้อโรคนี้หากได้รับมากเกินไปจะทำให้อาหารเป็นพิษ หรือ เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง แต่ถ้าได้รับในปริมาณน้อยๆ อย่างพอเหมาะ จะช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวอันเป็นผลดีกับวงการแพทย์

Botox ถูกค้นพบได้อย่างไร ?

Botox ถูกนำมาใช้ครั้งแรกเพื่อรักษาเด็กที่มีอาการตาเข จากกล้ามเนื้อตาทำงานผิดปกติ ต่อมาถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับรักษาโรคหรือภาวะที่กล้ามเนื้อทำงานมากเกินไป และมีการนำมาใช้ในวงการเสริมความงาม เพื่อช่วยให้
ริ้วรอยต่างๆ ลดลงและทำให้ผิวหน้าดูเด็ก กระชับขึ้น

Botox กับ ความงาม

Botulinum Toxin ถูกค้นพบโดยบังเอิญว่าสามารถลดริ้วรอยบนใบหน้าได้โดยสังเกตจากการรักษาผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อตากระตุกแล้วพบว่าริ้วรอยบริเวณหางตาหายไปด้วย ดังนั้น Botox จึงมีส่วนช่วยในการลด รอยย่นที่เกิดจากการขยับตัวของกล้ามเนื้อ รอยย่นหน้าผาก  รอยขมวดคิ้ว รอยบริเวณหางตา นอกจากนี้ Botox ยังนิยมนำมาใช้กับการปรับรูปหน้าอีกด้วย

ลิฟท์กรอบหน้า คืออะไร ?

กลไกการออกฤทธิ์ของ Botox

สารชนิดนี้จะออกฤทธิ์โดยลดการหลั่งสารที่มีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อหดตัว ผลที่ได้คือกล้ามเนื้อจะคลายตัวออก

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.