บริการของเรา

PROMOTION

REVIEW

[row_inner_3] [col_inner_3 span=”6″ span__sm=”12″] [/col_inner_3] [col_inner_3 span=”6″ span__sm=”12″] [/col_inner_3] [/row_inner_3]

Botox คืออะไร ?

Botox ถูกค้าพบได้อย่างไร

Botox กับความงาม

กลไกการออกฤทธิ์ของ Botox

Botox คืออะไร?

เป็นโปรตีนที่สกัดได้จากการสร้างของแบคที่เรีย “คลอสตริเคียม โบทูลินั่ม (Clostridium botulinum)” ซึ่งเชื้อโรคนี้หาก

ได้รับมากเกินไปจะทำให้อาหารเป็นพิษ หรือ เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง แต่ถ้าได้รับในปริมาณน้อยๆ อย่างพอเหมาะ จะช่วยให้

กล้ามเนื้อคลายตัวอันเป็นผลดีกับวงการแพทย์

Botox ถูกค้นพบได้อย่างไร ?

Botox ถูกนำมาใช้ครั้งแรกเพื่อรักษาเด็กที่มีอาการตาเข จากกล้ามเนื้อตาทำงานผิดปกติ ต่อมาถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย

สำหรับรักษาโรคหรือภาวะที่กล้ามเนื้อทำงานมากเกินไป และมีการนำมาใช้ในวงการเสริมความงาม เพื่อช่วยให้

ริ้วรอยต่างๆ ลดลง และทำให้ผิวหน้าดูเด็ก กระชับขึ้น

Botox กับ ความงาม

Botulinum Toxin ถูกค้นพบโดยบังเอิญว่าสามารถลคริ้วรอยบนใบหน้าได้โดยสังเกตจากการรักษาผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อ

ตากระตุกแล้วพบว่าริ้วรอยบริเวณหางตาหายไปด้วย ดังนั้น Botox จึงมีส่วนช่วยในการลด รอยย่นที่เกิดจากการขขับตัวของ

กล้ามเนื้อ รอยย่นหน้าผาก รอยขมวดคิ้ว รอยบริเวณหางตา นอกจากนี้ Botox ยังนิยมนำมาใช้กับการปรับรูปหน้าอีกด้วย

ลิฟท์กรอบหน้า คืออะไร ?

กลไกการออกฤทธิ์ของ Botox

สารชนิดนี้จะออกฤทธิ์ โดยลดการหลั่งสารที่มีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อหดตัว ผลที่ได้คือกล้ามเนื้อจะคลายตัวออก

รู้หรือไม่เรื่อง BOTOX

[row_inner_3] [col_inner_3 span=”6″ span__sm=”12″]
[/col_inner_3] [col_inner_3 span=”6″ span__sm=”12″]
[/col_inner_3] [/row_inner_3] [row_inner_3] [col_inner_3 span=”6″ span__sm=”12″ divider=”0″]
[/col_inner_3] [col_inner_3 span=”6″ span__sm=”12″]
[/col_inner_3] [/row_inner_3]
สอบถามเพิ่มเติม

ลิฟท์กรอบหน้า คืออะไร ?

การลิฟท์กรอบหน้าคือการฉีดโบทูลินั่ม ท็อกซินเข้าผิวชั้นตื้นเป็นจุดๆ แนวกรอบหน้า

ช่วยให้ผิวตึง ยกกระชับ ช่วยให้ใบหน้ามีมิติ แนวกราม หรือ โครงหน้าชัดขึ้น

สอบถามเพิ่มเติม